LoveTruyen.Com

[Xuyên Nhanh] Nữ chiến thần hắc bao đàn - Nhị Khiêm

Khoa học - viễn tưởng

87591

Hoàn thành

27-01-2020

[Xuyên Nhanh] Nữ chiến thần hắc bao đàn - Nhị Khiêm

1527 lượt thích / 87591 lượt đọc
http://dichtienghoa.com/translate/www.meiguixs.net?u=https%3A%2F%2Fwww.meiguixs.net%2Fhtml%2F19%2F19646%2Findex.shtml&t=vi Tinh tế đệ nhất nữ chiến thần Đông Xu, Ngày nọ đột nhiên gia nhập một cái hắc bao đàn! Nữ chiến thần vẻ mặt mộng bức, thuận tay một chọc! Chúc mừng ngươi cướp được nạn đói niên đại *1. Giây tiếp theo, Đông xu xuất hiện ở 1976 năm đại Tây Bắc...... Đông Xu: Ta, ta dựa? ------ Mau xuyên, có cẩu lương, vô CP.

Danh sách chương [Xuyên Nhanh] Nữ chiến thần hắc bao đàn - Nhị Khiêm