LoveTruyen.Com

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

Fanfiction

139490

Đang cập nhật

14-01-2022

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

15127 lượt thích / 139490 lượt đọc
Thiếu tướng Kim và Tiểu bạch thỏ (◍•ᴗ•◍) "So với nghiện hôn thì thiếu tướng Kim nghiện Jeon Jungkook hơn" "Vậy thì em cũng phải có trách nhiệm, cho phép thiếu tướng Kim được cưng chiều em suốt đời" °°° • Author: mintk_06 • Kim Taehyung x Jeon Jungkook. • Thể loại: Hiện đại, Ngọt, Sủng, Sinh tử văn, Thiếu tướng ôn nhu si tình công x Trung khuyển tạc mao thụ,... • Tình trạng: Chưa hoàn. °°° |24/08/21|