LoveTruyen.Com

[VKook] Kẻ Ngốc

Fanfiction

133171

Đang cập nhật

27-09-2021

[VKook] Kẻ Ngốc

7465 lượt thích / 133171 lượt đọc
- Author: Anh Túc - Thể loại: hiện đại | có h | ngược luyến tàn tâm | ngụy huynh đệ | ngây thơ, nhược thụ (thực ra là 0 nhược lắm) | tâm cơ, tra công (thực ra là công tra thiệt :)) CHÚ Ý: • Truyện có yếu tố máu me đầm đìa • Author ga chap với tốc độ gùa pò • Không chuyển ver.

5 chương mới nhất truyện [VKook] Kẻ Ngốc