LoveTruyen.Com

[Vegaspete] I'm Not Gonna Hurt You

Tiểu thuyết

22130

Đang cập nhật

03-07-2022

[Vegaspete] I'm Not Gonna Hurt You

1491 lượt thích / 22130 lượt đọc
Câu chuyện dựa trên mạch chuyện chính của Kinnporsche của tác giả Daemi , mình mượn nhân vật cũng như bối cảnh để kể lại câu chuyện theo góc nhìn khác 🥰
Tags: vegaspete