LoveTruyen.Com

[ VegasPete fanfic] Dữ Nhân Tuyệt

Fanfiction

15177

Hoàn thành

01-10-2022

[ VegasPete fanfic] Dữ Nhân Tuyệt

1810 lượt thích / 15177 lượt đọc
" Tâm tôi lặng như nước, không tranh không giành. Bởi tôi biết, người sống mãi mãi không thể tranh giành với bạch nguyệt quang đó " ........ "Năm sau, nhất định là một năm tốt lành" ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ Ngoài tên nhân vật thuộc về phim. còn lại không liên quan OOC , sinh tử văn, ngược, không spoil kết. Đọc truyện vui vẻ thoải mái không quạo nhé. hihi