LoveTruyen.Com

Trẫm và Nàng

Lãng mạn

22293

Đang cập nhật

20-02-2021

Trẫm và Nàng

1200 lượt thích / 22293 lượt đọc
Hiệu Nguyệt. Dù cho trong cung có bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân phi tần mỹ nữ nhưng chỉ có nàng là người trẫm yêu nhất... Đã định là sẽ bên nhau suốt kiếp nhưng trớ trêu thay trời ban số mệnh trẫm là thiên tử, nhưng nàng yên tâm suốt kiếp này trẫm chỉ có mình nàng, một mình nàng thôi..