LoveTruyen.Com

[TR_AllTake] Bóng Ma đền Musashi

Siêu nhiên

21022

Đang cập nhật

31-12-2021

[TR_AllTake] Bóng Ma đền Musashi

3813 lượt thích / 21022 lượt đọc
Takemichi là một con ma đã chết từ thời Edo do bị đồng đội phản bội, nhưng do có oán hận nên Takemichi không thể chuyển kiếp đầu thai làm người cho tới khi oán hận được xóa bỏ. Thần tiên trên cao thấy Takemichi làm ma đi dọa người nhiều quá nên bảo cậu làm ma đền Musashi và cậu đã chấp nhận Tại đây cậu nhìn thấy được nhưng biến đổi xảy ra xuyên suốt dòng lịch sử bao gồm cả việc cậu nhìn thấy được sự lớn lên của đám trẻ Toman và nhưng Drama bao quan họ. Cho tới một ngày cậu bị người trong Toman nhìn thấy và biết được cậu là ma của đền Musashi thì được Mikey nhờ ăn vạ bắt cậu làm thần bộ mệnh cho Toman, tại đây là điểm bắt đầu cho nhưng pha chơi ngu đi vào lòng đất của cậu....

5 chương mới nhất truyện [TR_AllTake] Bóng Ma đền Musashi

Danh sách chương [TR_AllTake] Bóng Ma đền Musashi