LoveTruyen.Com

tk // Dâu Tây Chấm Sữa

Fanfiction

59954

Đang cập nhật

12-01-2022

tk // Dâu Tây Chấm Sữa

4494 lượt thích / 59954 lượt đọc
-đừng cắn ngực tao nữa! NOTE: • NGHIÊM CẤM XÚC PHẠM, MỈA MAI, ĐÁ ĐỂU JUNGKOOK VÀ TAEHYUNG • KHÔNG CHO PHÉP NHẬN JUNGKOOK VÀ TAEHYUNG LÀ CHỒNG. ĐẤT TAEKOOK VÀ KHÔNG AI LÀ CHỒNG BẠN, HỌ LÀ CỦA NHAU. • NGHIÊM CẤM PHÁT NGÔN NHƯ "DƠ" "EO ÔI DƠ THẾ" "EW TỞM". HÀM Ý CHÊ DƠ CHÊ BẨN. •TẤT CẢ NHỮNG AI VI PHẠM ĐỀU BỊ CHỬI THẲNG MẶT VÀ BỊ BLOCK. ĐỪNG TRÁCH AI ÁC CẢ, TRÁCH DO CÁC BẠN KHÔNG ĐỌC NOTE ❌FIC ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHỈNH SỬA VÀ KHÔNG DROP. NHẤN MẠNH LÀ KHÔNG DROP.