LoveTruyen.Com

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Siêu nhiên

5738

Đang cập nhật

21-01-2022

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

1082 lượt thích / 5738 lượt đọc
Mối tình 1000 năm Trạm đi tìm Tiện... Năm xưa Lam Trạm Lam Vong Cơ là Cữu Vĩ Yêu Hồ. Y cùng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là người bạn tâm giao, đạo lữ. Cảnh báo ở đây là Tiện Vong. Tiện ở đây tính cách sẽ thay đổi, tính cách Trạm vẫn thế..
Tags: tiệnvong

5 chương mới nhất truyện ( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không