LoveTruyen.Com

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!

Truyện teen

1128729

Hoàn thành

04-11-2016

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!

41188 lượt thích / 1128729 lượt đọc
Người trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi. - Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau. Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.

5 chương mới nhất truyện Thích ông rồi, làm sao đây?!!!