LoveTruyen.Com

[Textfic]

Phi tiểu thuyết

30157

Đang cập nhật

30-06-2022

[Textfic] "Love in the first sight" của Khun Ohm

2721 lượt thích / 30157 lượt đọc
Câu chuyện cậu sinh viên năm ba khoa Kỹ Thuật "Love in the first sight" với bạn của bạn thân mình - một cậu sinh viên khoa Truyền Thông cùng trường {*} Chứa từ ngữ dung tục mời cân nhắc!!! Vì quá u mê cặp gà bônk nên tui xin lộng hành một phen Mọi người đọc vui ẹ Cảnh báo :13+ ( vì chứa từ ngữ thô tục) Sản phẩm đầu tiên dám "xuất" đi vì OTP :))) (*) Love in the first sight : yêu từ cái nhìn đầu tiên

5 chương mới nhất truyện [Textfic] "Love in the first sight" của Khun Ohm