LoveTruyen.Com

taekook ;; hot!!! đại ca và hội trưởng yêu nhau rồi!!!

Fanfiction

161822

Hoàn thành

23-08-2021

taekook ;; hot!!! đại ca và hội trưởng yêu nhau rồi!!!

21076 lượt thích / 161822 lượt đọc
về đại ca bố đời kim taehyung và hội trưởng hội sinh viên láo lếu jeon jungkook kim taehyung x jeon jungkook text ; lower case #09/06/21 - 22/08/21 @venttopia

5 chương mới nhất truyện taekook ;; hot!!! đại ca và hội trưởng yêu nhau rồi!!!