LoveTruyen.Com

Sword Art Online: Thuyết âm mưu về 1 cái kết có hậu

Siêu nhiên

327

Đang cập nhật

25-09-2022

Sword Art Online: Thuyết âm mưu về 1 cái kết có hậu

75 lượt thích / 327 lượt đọc
Thuyết âm mưu: Năm 2029, trong ngôi nhà nào đó của tỉnh Saitama, cô em gái ngực bự của Kirito-Suguha đã phát hiện 1 thứ, thứ đó là sự khởi đầu của mọi thứ! Đó là gỉ? Đọc đi rồi biết ok, ko có đam và con tác sẽ can thiệp 1 chút vào