LoveTruyen.Com

[𝚃𝚘𝚔𝚢𝚘 𝚁𝚎𝚟𝚎𝚗𝚐𝚎𝚛𝚜] [𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒 𝚡 𝚊𝚕𝚕] 𝙷𝚢𝚙𝚗𝚘𝚜𝚒𝚜.

Fanfiction

28313

Đang cập nhật

27-11-2021

[𝚃𝚘𝚔𝚢𝚘 𝚁𝚎𝚟𝚎𝚗𝚐𝚎𝚛𝚜] [𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒 𝚡 𝚊𝚕𝚕] 𝙷𝚢𝚙𝚗𝚘𝚜𝚒𝚜.

3284 lượt thích / 28313 lượt đọc
Take trên! Take trên! Take trên!!!!! ..... Mỗi chủ đề một câu chuyện nha. Full h luôn. Warning ⚠⚠⚠: thô tục, dirty, 21+, sextoy, hệ thống, hắc hóa.... Note: Mạch chuyện sẽ không liên kết với nhau. ...... Hiện tại cả ba khá bận bình thường cũng vậy nên sẽ ngưng rep bình luận của mọi người nha. Xin lỗi vì chuyện này nhưng do tính chất công việc nên mọi người thông cảm giúp bọn tôi Chỉ đăng tại ba nơi Wattpad, facebook Eric Walker, noveltoon Mạn Mạn Tư ở nơi khác đều là giả! Nếu ai nhìn thấy nó bị up ở nơi khác vui lòng liên hệ với bọn tôi! Cảm ơn!

5 chương mới nhất truyện [𝚃𝚘𝚔𝚢𝚘 𝚁𝚎𝚟𝚎𝚗𝚐𝚎𝚛𝚜] [𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒 𝚡 𝚊𝚕𝚕] 𝙷𝚢𝚙𝚗𝚘𝚜𝚒𝚜.