LoveTruyen.Com

 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧; 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙬𝙗𝙚𝙧𝙧𝙞𝙚𝙨

Truyện ngắn

34558

Đang cập nhật

12-01-2022

𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧; 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙬𝙗𝙚𝙧𝙧𝙞𝙚𝙨

3566 lượt thích / 34558 lượt đọc
"Thế thì để anh làm tình đầu của em nha và em sẽ là bạn trai đầu tiên của anh" mời mọi người nghe 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙬𝙗𝙚𝙧𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙘𝙞𝙜𝙖𝙧𝙚𝙩𝙩𝙚𝙨 khi đọc fic nhaaaa, điều khiến tui viết chiếc fic này là vì bài 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙬𝙗𝙚𝙧𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙘𝙞𝙜𝙖𝙧𝙚𝙩𝙩𝙚𝙨 cùng với sự u mê 𝙣𝙤𝙢𝙞𝙣

5 chương mới nhất truyện 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧; 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙬𝙗𝙚𝙧𝙧𝙞𝙚𝙨

Danh sách chương 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧; 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙬𝙗𝙚𝙧𝙧𝙞𝙚𝙨