LoveTruyen.Com

(SASUSAKU) A Twist in Time

Siêu nhiên

6971

Đang cập nhật

01-08-2022

(SASUSAKU) A Twist in Time

667 lượt thích / 6971 lượt đọc
Câu truyện diễn ra khi sakura quay lại quá khứ nhằm thay đổi thực tại tàn khốc do Orrochimaru và Sasuke gây ra với làng lá sau đó ....... Đây là một bản dịch. Bản anh hiện đã hoàn thành