LoveTruyen.Com

QUÝ NGÀI VANTE | Taekook

Fanfiction

28315

Đang cập nhật

19-11-2021

QUÝ NGÀI VANTE | Taekook

3630 lượt thích / 28315 lượt đọc
"Sĩ quan Jeon, tôi xin tự thú trước pháp luật rằng...tôi lỡ phải lòng em mất rồi" ...... Bắt đầu: 12/9/2021 Ngày hoàn thành: chưa xác định ... Rank #1 in vkook #1 in bangtan #2 in taekook ... Cover By @Taechetos