LoveTruyen.Com

【 noren / jenren 】 [Trans] Separation

Thơ ca

53

Hoàn thành

18-11-2021

【 noren / jenren 】 [Trans] Separation

11 lượt thích / 53 lượt đọc
"Separation is not the end of love; it creates love." - Nancy Friday Chia cách không phải điểm kết thúc cho một cuộc tình; mà là điểm bắt đầu của tình yêu. Tên truyện: Separation Tác giả: No_0ne_00 Link: https://twitter.com/No_0ne_00/status/1449015540345806856?s=20 Dịch: maylene Beta: deluftmensch Cre ảnh: noren_edit

Danh sách chương 【 noren / jenren 】 [Trans] Separation