LoveTruyen.Com

NOMIN • Màu Cồn

Fanfiction

135042

Đang cập nhật

22-05-2022

NOMIN • Màu Cồn

19403 lượt thích / 135042 lượt đọc
Lý Đế Nỗ, trí thông minh là di truyền từ ba, tính cách kiên nghị quyết đoán là thừa hưởng từ mẹ. Tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng vẫn còn thiếu một mảnh ghép nơi ngực trái, mảnh ghép mang tên La Tại Dân. Lý Đế Nỗ x La Tại Dân Bắt đầu: 210921 Hoàn thành: