LoveTruyen.Com

(Mutan Và Obatan) Xuyên Không Vào Danganronpa/giam Cầm

Kinh dị

211

Đang cập nhật

22-09-2022

(Mutan Và Obatan) Xuyên Không Vào Danganronpa/giam Cầm

25 lượt thích / 211 lượt đọc
Trong tình yêu thì luôn có vô vàn cảng trở Tình người mình yêu hóa thành người dưng còn người mình không yêu cứ tiếp tục theo đuổi. Tôi yêu em mà Tôi không yêu anh tôi yêu người khác Chợt nhận ra tình cảm cậu dành cho anh anh thì nhận ra thì đã quá muộn rồi.