LoveTruyen.Com

(Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn

Bí ẩn

188779

Đang cập nhật

18-04-2022

(Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn

15905 lượt thích / 188779 lượt đọc
Lần đầu viết truyện, mong mọi người chiếu cố. Các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Đây là truyện NAM X NAM, truyện NAM X NAM, là NAM X NAM. Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần. Reader xưng = Y/n: your name. Tên của bạn. Truyện mang chút yếu tố kinh dị, máu me. Đem truyện đi đâu không cần hỏi, miễn sao nhớ ghi tên tác giả là được.

5 chương mới nhất truyện (Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn