LoveTruyen.Com

LUỸ TRE ĐẦU LÀNG

Tâm linh

8

Đang cập nhật

19-09-2022

LUỸ TRE ĐẦU LÀNG

1 lượt thích / 8 lượt đọc
Câu chuyện kể về ngôi làng bị ma quỷ quấy phá và mỗi lần như thế sẽ có 1 người đứng ra giúp dân làng giải quyết chuyện nhưng người đó lại bị nhận lấy những hậu quả rất nghiêm trọng vì đã phạm vào luật âm ty và luật trời, nhưng những người dân lại cho rằng người đó làm sai thì bị trong khi đó họ đã bảo về dân làng

Danh sách chương LUỸ TRE ĐẦU LÀNG