LoveTruyen.Com

List truyện : Vô hạn lưu - Sinh tồn

Khoa học - viễn tưởng

757

Đang cập nhật

04-07-2022

List truyện : Vô hạn lưu - Sinh tồn

47 lượt thích / 757 lượt đọc
Bao gồm Tận thế các kiểu Chạy nạn sinh tồn Vô hạn lưu là thể loại truyện có bối cảnh vô cùng đa dạng khi các nhân vật chính liên tục xuyên qua các thế giới, không gian khác nhau như truyện kinh dị, mật thất,... để làm nhiệm vụ thăng cấp hoặc sinh tồn. Vô Hạn Lưu khác với xuyên không ở chỗ nhân vật chính di chuyển từ không gian này qua không gian khác theo một quy luật nhất định và để hoàn thành một sứ mệnh, nhiệm vụ nào đó được giao cho.