LoveTruyen.Com

làm ơn thả ta ra đau quá... [Please let me out of the pain... ]

Người sói

27

Đang cập nhật

22-08-2020

làm ơn thả ta ra đau quá... [Please let me out of the pain... ]

1 lượt thích / 27 lượt đọc
truyện giới thiệu về một chú sói...mà thôi vào truyện đi rồi nói tiếp :))[The story introduces a wolf...just go to the story and continue :))]

Danh sách chương làm ơn thả ta ra đau quá... [Please let me out of the pain... ]