LoveTruyen.Com

[Kuusai]/saiki Kusuo No Psi-nan/ •𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞𝐟𝐮𝐥 𝐝𝐚𝐲𝐬•

Fanfiction

109

Đang cập nhật

12-01-2022

[Kuusai]/saiki Kusuo No Psi-nan/ •𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞𝐟𝐮𝐥 𝐝𝐚𝐲𝐬•

14 lượt thích / 109 lượt đọc
•Author: 𝘈𝘭𝘪𝘤𝘦𝘯 𝘊𝘗: 𝐊𝐮𝐮𝐬𝐮𝐤𝐞 𝐱 𝐒𝐚𝐢𝐤𝐢 | kuusai -ở đây tôi có vài mẫu one-shot hoặc multi-chapter(truyện nhiều chapter). -nếu không thích xin hãy clickback đừng buông lời cay độc. 𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜𝙨: 𝙊𝙊𝘾,có thể văng tục,𝘽𝙇𝙊𝙊𝘿,có thể có 𝗥𝟭𝟴 (nếu tôi có thể) -Nếu bạn muốn tôi viết mạch truyện ra sao cứ tự nhiên mà bình luận đi nhé ^^✨ •ᗪᎥsclαᎥmer|shipping -Nhân vật không thuộc về tôi- P/s: Tôi viết cái fic này ra chỉ để vả nó,nên tôi xin phép không nhận gạch đá,nếu có bất mãn xin đừng gây sự và hãy lướt đi. và có thể tôi sẽ ra truyện rất chậm nên thông cảm nhé >-<,đứa viết truyện này viết như hạch nên chắc chả ai mong đâu =)) -chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé- •/vui lòng không reup hay mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép/•

Danh sách chương [Kuusai]/saiki Kusuo No Psi-nan/ •𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞𝐟𝐮𝐥 𝐝𝐚𝐲𝐬•