LoveTruyen.Com

Kuroo Tetsuro X Reader 「ᴄʜị ᴄưɴɢ」

Fanfiction

93117

Đang cập nhật

14-08-2022

Kuroo Tetsuro X Reader 「ᴄʜị ᴄưɴɢ」

9747 lượt thích / 93117 lượt đọc
"ᴄʜị ᴛôɪ, ᴛôɪ ᴄưɴɢ ɴʜư ᴛʀứɴɢ..." [18+] [thô - tục] ! 𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐎𝐂 ! .Text + Write. Truyện không liên quan đến cốt truyện chính.!

5 chương mới nhất truyện Kuroo Tetsuro X Reader 「ᴄʜị ᴄưɴɢ」