LoveTruyen.Com

|kookmin/chuyển ver| hành tinh đi lạc

Fanfiction

307940

Hoàn thành

15-07-2021

|kookmin/chuyển ver| hành tinh đi lạc

24397 lượt thích / 307940 lượt đọc
Jeon Jungkook là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Park Jimin là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. đây là câu chuyện 10 năm của hai người. /bản chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả/

Danh sách chương |kookmin/chuyển ver| hành tinh đi lạc