LoveTruyen.Com

|JK| Người có chấp nhận thay đổi vì em?

Fanfiction

28336

Đang cập nhật

02-07-2022

|JK| Người có chấp nhận thay đổi vì em?

2965 lượt thích / 28336 lượt đọc
Vốn biết rằng anh dành cả trái tim cho cô ấy. Anh nói rằng anh không thể yêu ai được nữa. Nhưng em vẫn sẽ đợi... Đợi một ngày anh thay đổi vì em. *Trong fic có thuật ngữ y khoa, tác giả không biết nhiều về chuyên môn, có sai sót gì xin vui lòng bỏ qua.

5 chương mới nhất truyện |JK| Người có chấp nhận thay đổi vì em?