LoveTruyen.Com

[JENSOO] [CHAELISA] 𝘽𝙇𝘼𝘾𝙆𝙋𝙄𝙉𝙆 𝘾𝙊𝙐𝙋𝙇𝙀

Truyện ngắn

5137

Đang cập nhật

19-09-2021

[JENSOO] [CHAELISA] 𝘽𝙇𝘼𝘾𝙆𝙋𝙄𝙉𝙆 𝘾𝙊𝙐𝙋𝙇𝙀

521 lượt thích / 5137 lượt đọc
" - KIM JENNIE ! Không là em thì không thể là ai cả ! " " - LISA ! Đừng rời xa mình.....không có cậu.....mình sống không nỗi . Vì mình lỡ thương cậu cả đời này ! "

5 chương mới nhất truyện [JENSOO] [CHAELISA] 𝘽𝙇𝘼𝘾𝙆𝙋𝙄𝙉𝙆 𝘾𝙊𝙐𝙋𝙇𝙀