LoveTruyen.Com

JEFFBARCODE | 𝐃𝐔𝐘𝐄𝐍 𝐀𝐌 | DUYÊN ÂM <H+>

Tâm linh

857

Đang cập nhật

24-09-2022

JEFFBARCODE | 𝐃𝐔𝐘𝐄𝐍 𝐀𝐌 | DUYÊN ÂM

146 lượt thích / 857 lượt đọc
Barcode một cậu học sinh từ quê chuyển lên một ngôi nhà cho thuê với giá rẻ, chẳng may cậu lại bị một bí ẩm của ngôi nhà theo ám, rồi chẳng biết từ khi nào cậu lại dính vào duyên âm.

Danh sách chương JEFFBARCODE | 𝐃𝐔𝐘𝐄𝐍 𝐀𝐌 | DUYÊN ÂM