LoveTruyen.Com

[INTO1]_Miễn Là Có Nhau

Siêu nhiên

351

Đang cập nhật

09-08-2022

[INTO1]_Miễn Là Có Nhau

63 lượt thích / 351 lượt đọc
Fic mang bối cảnh mạt thế, không gian hư cấu, thời gian hư cấu, sự kiện hư cấu, tính cách các thành viên cũng hư cấu nốt, thứ duy nhất đúng với thực tế là tên và tuổi các thành viên. Fic ship BROMANCE giữa 11 thành viên. Hoan nghênh nhảy hố và dò mìn :3

Danh sách chương [INTO1]_Miễn Là Có Nhau