LoveTruyen.Com

Hái Hồng - Giá Oản Chúc

Lãng mạn

909773

Hoàn thành

14-07-2020

Hái Hồng - Giá Oản Chúc

21056 lượt thích / 909773 lượt đọc
Thể loại: Đô thị thình duyên, thanh mai trúc mã, sủng, ngược luyến ngược tâm, HE Văn Án Chu Hồng Hồng yêu Trình Ý, nhưng cô không muốn tiếp tục dây dưa không dứt với hắn như vậy nữa. Trình Ý không biết mình có yêu Chu Hồng Hồng hay không, nhưng đời này hắn đã định chính là cô Nhân vật chính: Trình Ý, Chu Hồng Hồng Phụ diễn: Thời Tiệp Nghệ