LoveTruyen.Com

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung

Truyện ngắn

34699

Đang cập nhật

21-05-2022

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung

5237 lượt thích / 34699 lượt đọc
Tên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girl love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến độ ra chương rất chậm. Cảm phiền ai có lỡ đọc thì xin hay thông cảm, tác giả cũng có công việc riêng và những thứ khác nữa.

5 chương mới nhất truyện [GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng Chung