LoveTruyen.Com

[GL][Edit] Vấn Quan - Hỏi Quan Tài

Kinh dị

16441

Đang cập nhật

18-03-2022

[GL][Edit] Vấn Quan - Hỏi Quan Tài

2077 lượt thích / 16441 lượt đọc
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Thể loại: tâm linh kinh dị Edit: Thục Nhi Beta: Chuột Giới thiệu: Gõ quan tài, hỏi ba tiếng, một hỏi đến từ đâu, hai hỏi về nơi đâu, ba hỏi tới lui chốn nghỉ chân, uống thêm một ly chứ?

5 chương mới nhất truyện [GL][Edit] Vấn Quan - Hỏi Quan Tài