LoveTruyen.Com

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.

Lãng mạn

20736

Đang cập nhật

24-01-2022

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.

2434 lượt thích / 20736 lượt đọc
Tên truyện: Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường. Tác giả: Liên Sóc Edit: spring, Lilac Beta: Inc Bìa: Chilleng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành | 102 chương + 2 phiên ngoại. Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, xuyên thư, vườn trường, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, vả mặt, 1v1, HE. Nhân vật chính: Doanh Kiêu (công) x Cảnh Từ (thụ) Tao tao dòng khí manh giáo bá công x ngoại lãnh nội mềm cưỡng bách chứng học bá thụ. Tích phân: 5, 467, 394, 048

Danh sách chương [EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.