LoveTruyen.Com

[Edit/ Đam mỹ] Tôi xuyên thành virus hệ thống (vô hạn)

Hài hước

4153

Đang cập nhật

22-09-2022

[Edit/ Đam mỹ] Tôi xuyên thành virus hệ thống (vô hạn)

659 lượt thích / 4153 lượt đọc
Hán Việt: Ngã xuyên thành liễu hệ thống bệnh độc Tác giả: Diêm Kết | Edit: Kidoisme Số chương: Đã hoàn thành (189 chương + 3 phiên ngoại) Thể loại: Vô hạn, Chủ thụ, Đam mỹ, Hệ thống, Cường x Cường, HE. Nguồn raw: JJ

5 chương mới nhất truyện [Edit/ Đam mỹ] Tôi xuyên thành virus hệ thống (vô hạn)