LoveTruyen.Com

ĐOẢN NGẮN

Truyện ngắn

66414

Đang cập nhật

04-12-2021

ĐOẢN NGẮN

3042 lượt thích / 66414 lượt đọc
Tại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE
Tags: đoản