LoveTruyen.Com

(Đn Hoa Thiên Cốt) Trở thành tỷ tỷ của Hoa Thiên cốt

Cổ đại

28149

Đang cập nhật

30-03-2019

(Đn Hoa Thiên Cốt) Trở thành tỷ tỷ của Hoa Thiên cốt

1577 lượt thích / 28149 lượt đọc
Trên đường đi về nhà nàng bỗng gặp tai nạn.Sau khi tỉnh dậy nàng đã phát hiện mình đã xuyên không(nghe hơi phi lý) Nhưng xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào Hoa Thiên Cốt mới chết đã vạy còn làm tỷ tỷ của Hoa Thiên Cốt là Hoa Thiên Tuyết.