LoveTruyen.Com

Đế quốc phía Nam

Cổ đại

316

Đang cập nhật

26-06-2022

Đế quốc phía Nam

117 lượt thích / 316 lượt đọc
Nói về chàng trai tên Hồng Thành là người đam mê lịch sử và là sinh viên đang học tại khoa lịch sử bị quay lại quá khứ do tại nạn xe lửa và thời mốc thời gian mà Hồng Thanh trở về là năm 1800 trước khi người Pháp chiếm Việt Nam, Hồng Thanh cố gắng thay đổi quốc gia người việt và đưa nước Đại Nam lên thành cường quốc.