LoveTruyen.Com

[Đam Mỹ - Đoản] Côn Trùng

Tiểu thuyết

313

Hoàn thành

18-09-2021

[Đam Mỹ - Đoản] Côn Trùng

50 lượt thích / 313 lượt đọc
Tình yêu là một thứ rất mông lung, mơ hồ. Nó có thể bền vững, nó cũng có thể dễ dàng sụp đổ. Tình yêu nhận được sự ủng hộ có lẽ sẽ trường tồn theo năm tháng. Tình yêu xây dựng trên sự phản đối của mọi người, dù người yêu hay người được yêu cố gắng níu giữ thì cũng sẽ nát tan mà thôi.