LoveTruyen.Com

強寵男妻_Cường Sủng Nam Thê

Truyện ngắn

129017

Đang cập nhật

22-09-2022

強寵男妻_Cường Sủng Nam Thê

2019 lượt thích / 129017 lượt đọc
強寵男妻_Cường Sủng Nam Thê 赤腳下的路_ Xích Cước Hạ Đích Lộ Bản gốc: 64 chương [đã hoàn thành] Bản edit: đang tiến hành Trans & edit: Chua cay tuyệt nhất Đang Beta.. -------- Cp: Thương Ngự Thượng× Hạ Trường Ninh Hào môn thế gia Tình hữu độc chung Cưới trước yêu sau -------- BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI ! BẢN GỐC THUỘC VỀ TÁC GIẢ! CÁC BẠN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU ! XIN CẢM ƠN! ---- Chua cay tuyệt nhất ----

5 chương mới nhất truyện 強寵男妻_Cường Sủng Nam Thê