LoveTruyen.Com

Creepypasta (fanfiction)

Kinh dị

19247

Đang cập nhật

25-12-2017

Creepypasta (fanfiction)

1152 lượt thích / 19247 lượt đọc
Tổng hợp các mẫu chuyện ngắn về kinh dị (Đọc và ngấm từ từ ,không có yếu tố kinh dị mạnh ) Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad

Danh sách chương Creepypasta (fanfiction)