LoveTruyen.Com

[Countryhumans/ABO] Cứu Rỗi Cuộc Đời.

Huyền ảo

2388

Đang cập nhật

29-09-2022

[Countryhumans/ABO] Cứu Rỗi Cuộc Đời.

469 lượt thích / 2388 lượt đọc
Tên tác giả: Wakasa_Erukawa. Thể loại: OCC,H+ văn,SM,Sinh tử văn,siêu năng lực,ABO,Ngược luyến tàn thâm,hiện đại đô thị,SP,NP,huyền nhuyễn. Cặp Chính: AllVietNam. Ngày viết: 18/8/2022 Lưu Ý: Trong này Việt Nam không có anh em.Mối quan hệ của họ có thể là nhận nuôi,Vui lòng không hỏi tác giả. Trong đây có những tình tiết bịa đặt ai quá nghiêm túc có thể lướt qua hoặc nghỉ đọc truyện.Trong này Oc chỉ có 3-5 người.Không quá nhiều vì nó làm mất hứng. Ở đây chia 2 phe giới giữa anh hùng và tội phạm. Ở đây theo ý tác giả.Không giống lịch sử hay tuổi các quốc gia. WARNING: (13+)Trong đây dưới 18 tuổi có thể làm tình với nhau và trên 13 tuổi mới được phép làm tình. Cre chút ý tưởng cảm hứng: My Hero Academia