LoveTruyen.Com

[Convert]Thiên tài tiểu độc phi 2 - Đế Vương Yến: Vương Phi Hữu Dược

Bí ẩn

44349

Đang cập nhật

27-04-2018

[Convert]Thiên tài tiểu độc phi 2 - Đế Vương Yến: Vương Phi Hữu Dược

555 lượt thích / 44349 lượt đọc
Tác giả: Giới Mạt Thể loại: huyền ảo, ngôn tình Tình trạng: Đang sáng tác Tóm tắt: Câu chuyện tiếp nối Thiên tài tiểu độc phi, nữ chính là Hiên Viên Yến - con gái của Hiên Viên Dạ và Hàn Vân Tịch Nàng là tuyệt thế vô song dược học thiên tài, tay cầm Dược Vương bảo đỉnh, một sớm xuyên qua, thế nhưng thành ngự dược phòng hèn mọn nhất tiểu dược nô. Y sư làm khó dễ, công chúa khinh nhục, liền vị hôn phu đều tới cửa muốn từ hôn? Không sợ, dược đỉnh nơi tay, thiên hạ có ta. Đỉnh cấp phương thuốc tiện tay cầm, quý hiếm dược liệu tùy tay lấy, trừng điêu nô, đấu mật thám, trị hoàng đế, cứu Thái tử, kinh tài diễm diễm, lóe mù chúng mắt chó. Một đạo thánh chỉ, dược nô biến thành Tĩnh vương phi, đến vô biên sủng nịch, tôn không thể phạm. Từ từ, quyền khuynh triều dã Tĩnh Vương điện hạ không phải nói tốt cấm dục hệ sao? Thế nhân ngôn, Vương phi có dược. Nhưng mà......

Danh sách chương [Convert]Thiên tài tiểu độc phi 2 - Đế Vương Yến: Vương Phi Hữu Dược