LoveTruyen.Com

⦍𝑲𝑶𝑶𝑲𝑴𝑰𝑵 - 𝑭𝑼𝑳𝑳⦎ ✯ Chuyện tình tin tức tố

Fanfiction

81290

Hoàn thành

20-01-2022

⦍𝑲𝑶𝑶𝑲𝑴𝑰𝑵 - 𝑭𝑼𝑳𝑳⦎ ✯ Chuyện tình tin tức tố

9731 lượt thích / 81290 lượt đọc
Park Jimin là một Omega phân hóa muộn, bởi vì phân hóa quá muộn, cả người khó chịu phát điên, hễ có Alpha tới gần, cậu sẽ đau đớn đến muốn đánh người. Cậu dị ứng với tin tức tố của tất cả các Alpha khác, ngoại trừ Jeon Jungkook. ------------------------------ Title: Tôi thích tin tức tố của cậu Author: Dẫn Lộ Tinh Editor: Ellipsis (ntat2103) Disclaimer: Đây là một tác phẩm phi lợi nhuận. Các nhân vật không thuộc về mình. Mọi chi tiết đều không liên quan đến thực tế. ------------------------------ ⚠ Bản chuyển đã có sự cho phép của Editor. Vui lòng không mang ra ngoài. Cảm ơn ạ!

5 chương mới nhất truyện ⦍𝑲𝑶𝑶𝑲𝑴𝑰𝑵 - 𝑭𝑼𝑳𝑳⦎ ✯ Chuyện tình tin tức tố

Danh sách chương ⦍𝑲𝑶𝑶𝑲𝑴𝑰𝑵 - 𝑭𝑼𝑳𝑳⦎ ✯ Chuyện tình tin tức tố