LoveTruyen.Com

Chiêu Chiêu (Trần Cảnh - Chiêu Thánh - Lê Tần)

Cổ đại

382

Hoàn thành

07-08-2021

Chiêu Chiêu (Trần Cảnh - Chiêu Thánh - Lê Tần)

35 lượt thích / 382 lượt đọc
Truyện dã sử Việt Nam thời kì chuyển giao quyền lực Lý - Trần. Truyện về mối tình thiên trường địa cửu Trần Cảnh - Chiêu Thánh - Lê Tần. Các diễn biến được dựa vào chính sử nhưng tình tiết thì là hư cấu. --- Nàng họ Lý, là công chúa của triều Lý, từng là Hoàng thái nữ rồi còn là Hoàng đế của triều Lý. Triều Lý, dù thịnh hay mạt, cốt cách hoàng tộc không được phép thay đổi. Nếu đã ra đi, thì phải cao ngạo mà bước đi. --- "Bệ hạ lấy giang sơn này từ tay họ Lý ta rồi đổi lại cho ta được những gì?" "..." "Một nấm mồ chôn trọn ba trăm tông thất họ Lý? Một mệnh lệnh tru di toàn bộ gia tộc? Hay là một chiếu thư ép họ Lý phải thay tên đổi họ? Nay còn có một đoạn lệnh coi ta như một thứ đồ rồi ban thưởng cho kẻ khác..." --- Mình thích hoa cỏ nên thường tưởng tượng nhân vật nữ chính của mình giống một loài hoa. Chiêu Thánh Lý Phật Kim trong "Chiêu chiêu" giống như một bông hoa sen "trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", bông sen dịu dàng nhưng cũng hết sức kiêu kì độc lập. Phật Kim của mình giống như một bông sen cố gắng chống chọi với cuộc đời đầy biến cố của mình, vượt xa khỏi những dục vọng tham lam tầm thường mà rực sáng.