LoveTruyen.Com

Vũng lầy/H+/ ALLTAKEMICHI

Fanfiction

81994

Đang cập nhật

09-08-2022

Vũng lầy/H+/ ALLTAKEMICHI

8893 lượt thích / 81994 lượt đọc
Vũng lầy của sự dục vọng. Warning Thể loại: R18, YAOI, KHIÊU DÂM, OCC NẶNG. • Nam có thể mang thai nhưng hiếm( không song tính) • Phi logic, ngược ngọt đều có, hint WakaTake. • Kết: .... • [Đang viết] • Cấm chuyển ver, re-up. ❗Cân nhắc trước khi vô đọc nha là do truyện R18 nên viết sẽ hơi thô.