LoveTruyen.Com

CHA DƯỢNG/H+/ ALLTAKEMICHI

Fanfiction

22311

Đang cập nhật

19-01-2022

CHA DƯỢNG/H+/ ALLTAKEMICHI

3401 lượt thích / 22311 lượt đọc
Vũng lầy dục vọng. Làm ơn cho cháu nữa. Đừng dừng lại,.. Làm sao để thoát ra đây!? Warning Thể loại: R18, YAOI, KHIÊU DÂM, OCC NẶNG. (Nếu truyện đọc có khó chịu thì mọi người thoát ra nhé:>) ❗Cân nhắc trước khi vô đọc nha là do truyện R18 nên viết sẽ hơi thô, còn ai muốn cháy quần thì chần chừ gì nữa, vào đi mọi người ơi. Lẹ lên nào🔥