LoveTruyen.Com

[Cao H/Thô Tục/NP] Con Ở

Truyện ngắn

134954

Đang cập nhật

23-07-2021

[Cao H/Thô Tục/NP] Con Ở

937 lượt thích / 134954 lượt đọc
Cân nhắc trước khi xem 🔞🔞🔞. Chưa đủ 18, tâm hồn trong sáng xin click back 🔞🔞🔞. Là H văn, từ ngữ thô tục, np, old man, loạn luân...tóm lại truyện không có tiết tháo, nữ chính dâm đãng. Truyện chỉ toàn là thịt, hầu như chương nào cũng có thịt, thịt thịt thịt RẤT RẤT MẶN. Đã cảnh báo.