LoveTruyen.Com

[BJYX|Edit] Greenwich

Fanfiction

16089

Đang cập nhật

05-10-2022

[BJYX|Edit] Greenwich

2038 lượt thích / 16089 lượt đọc
• Thiết lập: Minh tinh Bác sói trắng mắt nhỏ công x Ảnh đế Chiến thụ. • Thể loại: fanfic Bác Quân Nhất Tiêu, giới giải trí, gương vỡ lại lành. • Editor: Polinle • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. • Tình trạng bản dịch: để từ từ mình lết... • Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không sao chép và mang đi nơi khác dưới mọi hình thức.

5 chương mới nhất truyện [BJYX|Edit] Greenwich