LoveTruyen.Com

[BHTT] [Edit] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm Chu

Thơ ca

24575

Đang cập nhật

27-04-2020

[BHTT] [Edit] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm Chu

1618 lượt thích / 24575 lượt đọc
Tên gốc: 宠妃拒撩[娱乐圈] Tên dịch: Sủng phi cự liêu [Giới giải trí] Tác giả: Liễm Chu - 敛舟 Tình trạng bản raw: 143 chương hoàn Thể loại: 1x1, HE, giới giải trí, bách hợp Lời tác giả: Tình cảm sẽ ít được thể hiện, lấy sự nghiệp làm trọng. Nương nương lăng bạt giới giải trí. Sẽ có Nguyên Hương, Như Quyên rơi xuống. Đây là Mạc Đạo Vô Tâm hệ liệt quyển ba. Trans: QT tỷ tỷ Edit: Cam Beta: Tiểu Thái Dương

5 chương mới nhất truyện [BHTT] [Edit] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm Chu